torsdag 21. mars 2013

15 kroner kilometeren - til Pusterommet på UNN i Tromsø!


Nå er ca 25 % av distansen tilbakelagt, og målet vi satt for innsamlingen til Aktiv mot Kreft er nesten nådd! Utrolig bra - tusen takk til alle som har bidratt! Det er mange kilometer og mange uker igjen, og vi må ha noe "å gå for". Derfor øker vi målet fra 10 kroner per kilometer til 15 kroner per kilometer. Klarer vi det blir det 42 000 kroner til Aktiv mot Kreft!

Vi har nettopp fått en hyggelig beskjed om at det nå skal blir "Pusterom" på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Et pusterom er et trenings- og aktivitetstilbud til kreftpasienter på sykehus. Et slikt tilbud finnes allerede på flere sykehus i Norge, og nå kommer det også til Tromsø. Vi er glade for nå å kunne si at pengene vi samler inn skal gå til Pusterommet i Tromsø.

"Kjære Ane & Maria! I går besøkte jeg deres kollegaer på UNN i Tromsø og nå blir det Pusterom hos dere, slik at kreftpasientene både blir motivert til og får et godt, tilrettelagt tilbud for fysisk aktivitet! Alt dere samler inn til Aktiv mot kreft øremerkes gjerne dette! Ha en flott tur videre - dere gjør en imponerende innsats!!" Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot Kreft

Les mer om "Pusterom" her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar